Címlap

Vidéki kutak ivóvízellátása, alapvető jogaink megsértése a víztől való elzárásunk

Ez egy újabb, a népet nyomorgató törvények sorából, aminek most dec. 31-ig érvényt akarnak szerezni. Sok ilyen volt már, de hála Istennek egy részétől elálltak, ahogyan ettől is el kellene. Egyre szorul az emberek nyaka körül a hurok, mert mindent beszabályoznak, ellenőriznek, megfizettetnek, bejelentetnek, tiszta rabság érzetünk van, mi lesz ennek a vége?

Már lassan levegőt sem vehetünk, vagy csak x méterig (mint most a vizet 30 m(???)), s onnantól majd talán a „levegőügyi főhatóságtól” kérjünk engedélyt, ha mélyebben akarunk lélegezni. Veszélyes terep ez, meg kellene állni a Kormányunknak.

Tudjuk, az ország alatt teljes egészében víz van, sőt határainkon túlra is nyúlik. Ne már, hogy a magyar ember egy 1996-ban(!!!) hozott törvény miatt ne rendelkezhessen retorzió nélkül maximum 80 méterre lenyúló ivóvízzel, ami már iható! Szerintünk az élethez/ivóvízhez való jutás jogát csorbítaná az, amit most ránk akarnak erőltetni. Elhiszem, halljuk, hogy Áder Úr már vízspecialistává nőtte ki magát (sajnos), s teljesen belebonyolódott a vízügyekbe. DE jó lenne a magyar vidéki népre is gondolni, nagyon ajánlatos lenne, mert ez veszélyes terep. Példaként gondoljunk egy tanyasi emberre, akinek vezetékes víz hiányában vagy ásott, vagy fúrt kútja van, innen iszik, főz, öntöz, állatait itatja stb. Ha nem lehet kútja, honnan szedjen kis nyugdíjából ivóvizet, palackosra nem futja, meg az elhozatalára sem. Hogyan éljen? Érdekel ez valakit? Legrosszabb esetben ezek a kutak kb. 20 méteresek és maximum 80 méterig vannak – s a kettő közt lehet minden -, utána ugyanis nagy szakadék szokott lenni és az igazán lényeges, nagyhozamú kutak 1000-2000 méter körül számítanak. (De Áder Úr megnyugtatására, nem ezt akarjuk!) Kérjük a Kormányt, hogy a maximum 80 méterig terjedő kutak birtoklása – ennyi vízzel a hazánk alatt – ne fájjon már senkinek, és hagyják békén a lakosságot!

Kérjük, nyomatékkal közöljük, amit most év végéig akarnak, az kivitelezehetetlen, és embertelen! A falusi emberek további nyomorgatására ez a törvény, ami alapján 2018 december 31-ig kell bejelenteni a kutakat, NEM TELJESÍTHETŐ! Okai: – Legalább is falusi embereknek – a 40-60.000 forintos nyugdíjból, vagy alacsony vidéki fizetésből élőket, akik örülnek, ha nem halnak éhen, nem lehet megterhelni a költségekkel, utólagos bejelentésekkel, ami esetleg 40-10 évvel ezelőtti kutak miatt lenne szükséges. Anno – tudomásom szerint -, amikor a kútfúrók fúrtak, mindenkit meggyőztek, hogy nem kell hozzá engedély, ez a köztudatban volt. Most ezeket a kutakat terhelné a Kormány a lakosok nyakába vágva: mindenféle bizonyítványt, és olyan szakmai adatokat kérnek, ami csak súlyos tízezrekért szerezhető meg. Gyakorlatilag kivitelezhetetlenek az elvárások, még az önkormányzatok sem tudják, hogy mi az igazi teendő, tudom, mert párat megkérdeztünk!

Így, a lakosság áll és várja, hogy a „népbarát” Kormány ezen valamit változtasson! Kezdem azt érezni, mint a kommunista időkben, hogy olyan rendelkezéseket hoz a Kormány, ami ellen csak szabotázzsal lehet élni (mint a régi időkben a beszolgáltatásnál…), erre nem kellene rákényszeríteni az embereket. Ha a Kormány józan és visszafogott a törvényeiben és rendelkezéseiben, csak akkor lehet őszinte beszéd a lakossággal, különben nem! Ez most nem alkalmas arra, hogy becsületes, józan kommunikáció lehessen. Nagyon sokan, szinte minden kúttal rendelkező, abszolút felháborítónak találja azt, hogy az ember saját telkén ne lehessen egy maximum 80 méteres kútja, hogy ivóvize legyen.

Miért hajtják most ezt a törvényt?! Remélem nem azért, hogy rendkívül nagy profitjuk legyen a vízből. Félő, hogy erre megy ki a játék, hogy jó előre gondolkoznak, profitot akarnak termelni a saját telkeink alatt lévő vizekből is.

Ha hosszú távon magyar érdekeket is akarná képviselni a Kormányunk, akkor kb. eképpen változtatná meg a jelenlegi kutakkal kapcsolatos elviselhetetlen törvényt.
– Minden magyar állampolgárnak saját jogán lehessen fúrt vagy épített kútja, maximum 80 méterig.
– Ezt a vizet, ha ivásra használják, be kell vizsgáltatni, ami jelenleg kb. 45.000,- Ft lenne, de ehhez az államnak felével hozzá kellene járulnia (végül is nyugdíjasok, falusi földet túrók, szegények is kaphatnak valami plusz támogatást!).
– A kútnak legalább 10 méterre kell lennie az emésztőtől, és 5 méterre a szomszédtól. (A meglévőkre nem vonatkozik, mivel nem lehet odébb tolni, csak az újonnan létrehozottakra.)
– 2019.01.01-től létesítendő kutakra előzetes egyeztetés szükséges, bejelentést kell tenni, de csak az alábbi adatokkal és díjmentesen.
– Évente 500 m3-nél több vizet nem vehetnek ki a lakosok a kútból.
– Ez a nagyüzemi növény- és állattartásokra nem vonatkozna, azokat valóban precízebben, jobban kell szabályozni, de tisztességes kereteken belül.
– A könnyített bejelentés csak a 3000 m2-nél kisebb telkeken gazdálkodókra lenne érvényes.
– 2020-ig egyszerű bejelentést tehessenek a jelenlegi, régebben létesített kutak tulajdonosai, kb. ilyen vagy hasonló adatokkal: Név, tulajdonos, helyrajzi szám, cím, fúrás ideje, tudja-e milyen mély (lehet az is, hogy már kúttal vette, s a volt tulaj sem tudja biztosan). Mennyit és mire használják a vizet? Ha ivásra, vagy be lett vezetve a házba, akkor be kell vizsgáltatni, de féláron.
– Sőt, hadd legyen egy kertnek 2 kútja, az egyik ivóvízzel, s ennek kímélésére a másik csak kb. 30 m-ig terjedő, ami öntözővíz lenne, (főleg, hogy nagy szárazságok vannak, de ez is a lakosság megélhetését segítené).
– Ajánlott lenne az esővizet lehetőség szerint felfogni, és azt is felhasználni öntözés céljára.

Volt egy: “A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet rendes szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szabadon építhet. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965. július 1. napjával hatályon kívül helyezte.” Talán ezt kellene figyelembe venni!

Mivel mi falun is élünk, környezetünkben és magunk bőrén érezzük ennek a helyzetnek tarthatatlan voltát. Kérjük a Kormányt, fontolják meg amiket írtam és változtassanak még az idén ezen a törvényen.

Varga Péterné elnök
2018.11.07.


Megjelent a Túllépés negyedéves folyóirat legfrissebb száma!

Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

Kivonat a tartalomból:

 • Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra – Pável Márta
  A cikk több rétegű, de egymásba olvadó problémákról ír. Egyrészt a föld geológiai, éghajlati stb. változásai, emberek károkozása, és veszélyek fel nem mérése, felkészületlenség, valamint ezeknek együttes hatása.
 • Introvertált – extrovertált, mi is ez? Van-e jelentősége a misztikában? – Szeibert Márton
  Ismerkedés a két jungi fogalommal, vajon mi lehet a különbözőség oka, milyen egyéb tulajdonságokkal lehet ezt a két fogalmat még felruházni, végül pedig arra tér ki az írás, hogy ezek a tulajdonságok hogyan befolyásolják a meditációt.
 • Halottak napjára – Pável Márta
  A novemberi időjárás az elmúlásra, a földöntúlira mutat, a végső állapotra hívja fel minden ember figyelmét. A halál megéléséről vagy meg nem éléséről, az attól való félelemről vagy az igazi boldogság megtalálásáról és egyéb lelki folyamatokról szól ez az írás.
 • Prohászka és Bergson közös vonásai – Pável Ágnes
  Prohászka Ottokár szentéletű püspök és Henri Bergson filozófus közös gondolatainak, áttekintése. Lelki útjuknak számos közös szakasza van, amely egy képzeletbeli közös munkára lehetőséget adott volna – kicsit tovább gondolva mindkettőjük nagy ismerője, Dienes Valéria fiktív párbeszédét.


Megjelent az AQUILA Magazin novemberi száma!
Ízelítő a tartalomból: Temetői gondolatok, Novemberi meglátásaink, Vallásfilozófia – Prohászka és Bergson, Lelkiség, Kertészkedés, Humor…


Novemberi meglátásaink

Több téren is aggodalomra van okunk

AZ AQUILA – írásinkból látható – elismeri, ami jót tesz a Kormány, de szól akkor is, ha valami nem tetszik, mi ezért is vagyunk.

Meglévő kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedély szükséges
Röviden ez a hír több variációban is kering, mint ahogyan az is, hogy ezt az időpontot meghosszabbítják.

A kutak bejelentése miatt, ma Magyarországon a kiskertek tulajdonosai között nagy zűrzavar van, és egységes, végleges állásfoglalást nemigen találunk. Különböző hírek vannak, hogy mit kell bejelenteni, kell-e fizetni vagy nem kell az engedély nélkül létesített kutak miatt, ami hírek szerint 100-500 000 Ft-ig terjedő horror költségekkel járhat. Megértem, kell az államnak a pénz, de könyörgöm, NE ÍGY! (Rengeteg ötletem van arra, honnan szerezze vissza pénzeit.)

Nem értem, hogy mit akar az állam, most sorra hozza azokat az intézkedéseket, amivel felborzolja az emberek idegeit. Az Alföldön (mondjuk), csaknem minden telken fúrtak egy talajvizet felhozó 20 -40 méterig terjedő kutat. Az ott élő szegény nép miből fizetne ki ennyi pénzt, főleg, hogy a kis bevételét háztáji kertészkedéssel egészített ki, s ezeknek a kutaknak a segítségével némi öntözéssel érte el, hogy legyen valami étele. Akik vidéken kaparják a földet főként nyugdíjasok, amit messze nem az infláció valós mértéke szerint emelnek, miből fizesse ki? Jobban nyomorogjon?

A kutak mélysége attól függ, hol érték el a felső vízréteget. Mivel ezek a kutak arra szolgálnak, hogy a veteményeket meglocsolják, természetesen ebből inni nem tudnak. Most ezeket a kutakat is be kell jelenteni. Több telket is úgy vettünk, volt már rajta kút – többsége használhatatlan-, utána sem lehet nézni, ki, mikor fúratta.

Viszont eddig, hogy ezt rendezni akarják, átláthatóvá tenni, talán nem is lenne baj, hacsak nem arra megy ki a dolog, hogy vízórákat rakjanak saját kútjainkra – van már ország, ahol ezt teszik. A bejelentéssel kapcsolatban, nehezen kivitelezhető, anyagilag sokba kerülő feltételek vannak, pl. hogy mérnöktől szerezhető adatokat kérnek, amit egy 15- 20 éve létesített kútról senki nem tud.

Jó lenne, ha az állam nem fejné tovább az amúgy is kevés pénzből élő falusiakat sem, hanem egyszeri bevallással, plusz mérnöki /kb. 150 000/ terhelés nélkül elintézhetnénk ezt a bejelentést.

A lakáskassza, a lakosság többsége szerint nagyon jó dolog volt
Hirtelen törvény született az ilyen jellegű lakástámogatások megszüntetésére. Az ismerőseim körében is láttam, hogy nagyon sokan nem örültek neki, hiszen eddig segítette őket lakáshoz jutni. Nem tudom miért volt ez jó, és azt se tudom /de vélem/ hogy mi volt az ok, hogy ilyen hirtelen a megszüntetése. Ha igaz, hogy a kormánynak kell pénz, ilyen választási nyerés után (talán túl sokba került…), nem azt kéne tenni, hogy egyik kezemmel adok, a másikkal elveszem, hanem mérséklet kellett volna tanúsítani. Például nem kellett volna az állami vezetők, parlementi stb. fizetéseket felemelni, de sok más ötletem is lenne, honnan vegyünk vissza.

Tanárok helyzete, oktatás
Ismeretségi körünkben, miután mi is tanárok vagyunk, rémes híreket lehet hallani, hogy milyen feszültség és ellentétek vannak az iskolák és a felső vezetés között, valamint a felső vezetésen belül is. Úgy érzem, szólni kell, baj van. Ismert a káosz, pl. ahogy számítógépeket szétosztanak, majd visszaszedik …! Hosszasan sorolhatnám a fejetlenséget, ami ezen a téren is uralkodik. Szinte az egész területen baj van, és attól félünk, hogy ennek az eddig is bajban lévő oktatás még erősebben látja kárát.

Végre össze kellene szedni magukat, és megállapodni abban, hogy ki, merre, meddig és mi legyen a végleges koncepció, ami legfőképpen nem a politika akaratát, hanem a gyerekek érdekeit nézi, és az oktatás színvonalát javítja. Belső civakodás helyett javaslom, gondoljanak arra, hogy egy hajóban ülnek, akkor nem kéne több felé húzni, egy egységes koncepciót kéne kidolgozni, és sürgősen véghezvinni. Észre kellene venni a Kormánynak is, hogy baj van. mikor pl. egy iskolából rövid időn belül 18 tanár távozik. Sürgősen meg kellene oldani ezt a helyzetet, nemcsak születtetni kellene a gyerekeket, hanem korrekt, modern, humánus oktatást adni, jó pedagógusokkal.

A kórházakban ne legyen fizetős szolgáltatás
Kásler miniszter úr egy cikkben megjelent véleménye: A kórházakban ne legyen fizetős szolgáltatás, „amikor a kórház orvosa az intézmény infrastruktúráját bérelve nyújt (“fizetős”) magánszolgáltatást”. Ezzel egyet tudok érteni, még akkor is, ha ez pénzkieséssel járna (amit nem hiszek, mert át lehet az egészet strukturálni), de a többi betegnek remélhetőleg ezzel javulhatnak az esélyei, hogy előbb jut kezelésre, műtétre stb.! Ugyanakkor nem old meg egy olyan gyakran előforduló problémát sem, pl. hogy ha elmegy az ember egy bőrgyógyászhoz (itt bármilyen szakorvos is beírható…) kérik a TAJ kártyáját, holott maszek bőrgyógyászhoz ment. Az ember összevonja a szemöldökét, hogy ugyan ez miért kell? Majd közlik, hogy az adatok miatt (???). Szövettan mintát vesz, és annak a költségét közli. A szövettani minta megjön, amit nem láthatok, csak közli, hogy jó. Utólag végig gondolva lesz egy gyanúm, kérdésem. Ezek szerint beviszi a laborba, a TAJ számra ingyen megcsináltatja, ezzel az államtól kiveszi a pénzt, meg egyben a pácienstől is. Igen, ennek is elejét kellene venni.
Az egészségügyben is vannak rafinált állami költségvetést sértő csalások, egyet értünk, itt is rendet kell tenni. Ha ez a kezdet, akkor rendben van.

Két ember beszélget
hvg.hu: „E törvény alkalmazása során gyűlés a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel.” Nos, ez számunkra botrány, mert ha jól belegondolok abba, amikor véget ér a (keresztény pártunknak rendezett) összejövetelünk, és még utána az utcán pár percet beszélgetünk bármiről, akár politikáról is, az ezek szerint szabálytalan. Kérdezem én, mi történt, hol élünk? Miért kellett ez?

Ha két ember beszélget az utcán politikai témáról, az már törvényszegés? Ez tévedés lehet, nem akarom ezt elhinni, ennyire nem kellene félni! Ha egy bejegyzett párt rendszeres összejövetele után 20-30 ember még áll a bérelt helyiségük kapuja elött, az is törvényszegés? Ha még 5-10 percig állunk az utcán és jókat röhögünk, bármiről beszélünk, ezek szerint intézkedhetnek ellenünk? Ha ez így van, ezt gyorsan vissza kellene vonni, mert ez már több mint hajlam a diktatúra felé.

Hajléktalanok
mindenszo.hu: „Pedig a kormány célja az, hogy ezeket az embereket a rendszerbe történő integrálással megvédjék elsősorban saját maguktól. Hogy megmentsék az életüket. Hogy fűtött szállásokba irányítva, megmentsék őket a fagyhaláltól.”

Ez a hajléktalanokkal kapcsolatos életbeléptetett törvény, mint látható, elég megosztó. Az AQP-nak is van erről véleménye, ami ugyanaz, mint amit a meglétünk óta a programunkban is hangoztatunk. Azzal egyet kell érteni, ne éljenek életvitelszerűen emberek az utcán, ne fagyjanak meg, s ne zavarjanak másokat sem stb. Azt viszont el kell ismerni, hogy nem minden hajléktalan akar visszamenni társadalom normái közé, valamint nem minden szállás egyforma, s nem mind elviselhető. Főleg, hogy azok az emberek, akik ott vannak, erősen tehetnek róla, hogy keserítik meg egymás, amúgy sem rózsás életét, milyen a hangulat, mikor, mit lopnak el egymástól, mennyire mernek ott élni. S valljuk be, sok hiányosság, sok baj van ez ügyben.

Mi a megoldást? Az AQP évek óta abban látja, hogy valós elvárás, hogy valóban ne lehessenek az utcán, el kell érni, hogy visszakerüljenek a dolgos társadalomba, de azt is, hogy ezt ők maguk is akarják, mert ezzel is baj van. Ez nagyon összetett probléma. Az AQP ehhez nem tömegszállást erőltetne, hanem kis házakat, munkavállalási hajlandóság és minimális térítés fejében. A kis házakat eddig nem használt nagyobb telken, a városok határában kellene kihelyezni, egy helyen kb. 30-40 kis házat, ami 1-2 személyes. Elmozdíthatatlan ággyal és asztallal, slaggal kimosható, fűthető, nem éghető, olcsón kivitelezhető kis házikókba szállásolnánk el őket. Ezekhez közös mosdó és WC-k járnának. Ezeket az önkormányzatok létesítenék, helyben felügyelnék a rendet, s aki nem elviselhetően viselkedik, azt eltávolítják, és retorziót kellene elszenvednie, pl. kötelező lenne a tömegszállásokon élni. Mi ebben is látjuk a megoldást.

AQP elnöke, Varga Péterné
2018.10.23.


Emlékezzünk képekkel az 1956-os forradalom és szabadságharcra


 

 

 

 

 

 

Közlemény

Az AQUILA Párt magyar népünk keresztény erkölcsiségének megőrzéséért, a politika tisztaságáért, de legfőképpen Isten szolgálatára alakult, hogy megmutassuk, így is lehet. Nem vagyunk kamupárt, egy Fillért sem vettünk fel az államtól, és nem is fogunk. Tesszük a dolgunkat.

Minden jó szándékú kapcsolatot, keresést örömmel fogadunk.

Várjuk a leveleiket, telefonjaikat.
aquilapart@aqp.hu, + 36 20 327 4793

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

 

Hirdetményünk, felhívásunk!

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, tagnak csatlakozzon az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek.

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.

Várjuk a kedves párttársakat.

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

 

AQUILA Párt /AQP/

Nyilvántartásba vétel ideje: 2013. március 7.
Bejegyzési szám: 14981
Nyilvántartási szám: 01020014981
Adószám:18398933-1-43
Bankszámla-szám: 10918001-00000038-58540003 (UniCredit Bank)
Bp. 1222, Zakariás József u 3.
Elnök: Varga Péter Miklósné

 

Az AQP programja IDE kattintva megtekinthető.

Kérjük, olvassa végig a programot, mert csak így tudja meg, hogy valójában miért is alakultunk meg. Elolvasás után őszinte érdeklődéssel várjuk a kérdéseit, meglátásait, és a véleményét.
Mi Önökkel konzultálni bárhova szívesen elmegyünk, előadhatunk, vitázhatunk, elmondjuk, mit szeretnénk tenni a Hazánkért.

E-mail címeink:
Elnökasszony: varga.marta@aqp.hu
Szervező titkárok (média): media@aqp.hu
Általános információk: info@aqp.hu

Tel.: +36 20 / 327 47 93

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

Székhelyünk: 1222 Budapest, Zakariás József utca 3.
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 17-21 óráig
Más időpontért előre kell szólni telefonon, és akkor a rendelkezésére állunk.

Kérjük, ismerjen meg és támogasson minket!


 • Gyerekek a templom tavánál